Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T14716 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Slire

Form : sverdslire

Variant : reimbeslag

Material : never/skinn/tre

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

CadastralName : Torgård

CadastralNo : 310

Period : merovingertid

AcquisitionDate : 1938

FindCategory : gravfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tveegget sverd av jern med en 77 cm l. klinge. Av grepet er kun en liten stump av tangen tilbake, idet resten er blitt avbrukket under grustaking. Nedrehjaltet har vært tynt, knapt 1 cm, og som det synes av tre. Knappen, hvis det da overhodet har vært en sådan, har i tilfelle mulig hatt form som Stolpe-Arne: Graffältet vid Vendel, pl. XLIII, fig. 5. grav XIV, med hvis inventar det foreliggende fund overhodet viser en meget sterk likhet. Av treskjeden er betydelige rester tilbake. Den har på tvers av skjedens lengderetning vært overtrukket med et tynt belegg av bjerkenever. Ved sverdodden lå en rest av et krummet kantbeslag av bronceblikk, cfr. anf. arb. pl. XL, fig. 21.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.