Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T15332 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : d

Artefact : Perle

Material : glass/gull

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Brønnøy

MunicipalityNo : 1813

CadastralName : Trælnes

CadastralNo : 75

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 55774 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 67 perler av glass, derav 1 litt større av grønn farve, cylinderformet 0,75 cm høi, resten består av diminutive perler, således som de ikke sjelden kjennes fra 800-tallets graver. Av disse er der 43 grønne, 11 gulbrune, 2 vannklare, 7 gullfolierte og litt større enn de foregående, og 3 sorte, likeledes litt større.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.