Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T15760 (Katalogtekst)

Artefact : Avslag

Material : flint

County : Trøndelag

Municipality : Vikna

CadastralName : Rørvik

CadastralNo : 10

Period : steinalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 17 spaltestkr. av flint, visstnok utelukkende avfall. Derav flere ganske store, skarpkantede skiver, et par mindre flekker og noen små spåner, det meste av opak, kornet flint. Ops. på et bureisingsstykke ca. 1,5 km nord for Rørvik, Vikna s. og pgd., Nordtr. (matr.nr. 1750000100000) Stykkene fantes i opkastet fra en grøft og oprensket bekk. Plassen ligger ca. 2 km nord for de tidligere kjente funnplasser ovenfor Rørvik og i en høyde o. h. av ca. 56-70 m. Ingen av flintene er vannslitt. Om lokaliteten oplyses forøvrig: "Det dyrkede område, hvor flintene fantes, lå i bunnen av en liten dal omgitt av bratte fjellvegger med åpning mot syd. Flintavfallet fantes i et bestemt område tvers over dalen. Sannsynligvis efter den gamle strandlinje dengang dalen har vært en liten lun bukt av havet. Terrenget fra dalen og nedover falt nokså sterkt. Jeg undersøkte den opkastede grus fra bekken hele veien nedover uten å finne spor av flint." Heller ikke nedenfor de tidligere kjente funnplasser kunne innsenderen finne flint. Han sluttet herav at mennesket har bodd her i en bestemt periode, da strandlinjen lå ca. 60-70 m høyere enn nu. Gave fra reisende A. Helmen, Gran i Hadeland, som selv har opsamlet flintene.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.