Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T15808 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : Tråd

Material : ull

County : Trøndelag

Municipality : Ørland

CadastralName : STORFOSEN

CadastralNo : 60

Period : merovingertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 90092 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: . 82 gjennemgående små perler, den største, av sortaktig glass, 1,3 cm høy og 2,1 cm bred. Herav er 1 av rav, og 8 av oprullet broncetråd. Av resten er omtrent halvparten av glass eller en glassaktig masse, de fleste med polykrom overflatedekor med de vanlige mønstre; herav er 6 cylindriske, 2 cm lange, med dekor, og 7 av ensfarvet glass, grønt, hvitt og blått. Dessuten 4 små kubiske. - Resten, i et antall av minst 36, er såkalte leirperler, dels av gul og dels av brun farve. Enkelte av disse synes dog også å ha hatt overflatedekor.4 små perler er av en hvit, forvitret masse. I enkelte perler sitter rester av tråden som de har vært trukket op på. Den er av ull. (Bjørn Hougen.)

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.