Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T15886 (Katalogtekst)

Artefact : Pilspiss

Material : bein

County : Trøndelag

Municipality : Oppdal

Period : bronsealder/eldre jernalder

AcquisitionDate : 1938

FindCategory : fonnefunn

Description : Pilespiss av bein, 18,4 cm lang, av typen Nydam Mosefund pl. XII, fig. 18, Almgren-Nerman: Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 119, fig. 206, Taf. 44, fig. 616. Sml. også pilespissen T 15745 ovf. Spissen har tresidet tverrsnitt med bevart indre hulning av beinet. En enkelt mothake. Tangen tresidet, tilspisset og meget kort, kun ca. 3,5 cm. Odden er meget spiss. Langs den ene side trekker seg i en lengde av vel 10 cm en hulkil. Langs den annen side sees et par striper, som dog synes å være tilfeldige. Da det i spissens indre hulning lå en mengde sandblandet torv, frembød der seg her en mulighet for pollenundersøkelse. Denne er velvilligst blitt utført av konservator Ove Arbo Høeg, som har meddelt at pollenkornene overveiende stammet fra furu, 93,9 %, mens gran var representert ved 2,2 % og bjerk ved 4,1 %. "Denne analysen alene er dog ikke tilstrekkelig til å tidfeste torven. - Men det er ikke umulig at en skulde kunne få faste holdepunkter ved å sammenligne med pollenfloraen i de forskjellige nivåer i en myr i nærheten, forutsatt at torven på pilen stammer fra stedet." Arkeologisk turde spissen mulig tidfestes til eldre jernalder.

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Bruce Sampson

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.