Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16120 (Katalogtekst)

Artefact : Kølle

Form : enkel skaftfurekølle

Material : bergart

County : Trøndelag

Municipality : Røros

CadastralName : FERAGEN STATSALMENNING

CadastralNo : 200

Period : yngre steinalder/bronsealder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: To køllehoder av stein av typenR. 45 med omgående, innknakket skaftfure. Det ene er ganske som typeeksemplaret, den ene halvdel litt tykkere enn den annen, 10,6 cm langt, 6,9 cm i tverrm med en nesten 3 cm bred fure og med sterkt slit i begge ender. Det annet er mere flataktig, 9,2 cm langt og inntil 7,8 cm bredt, med en smalere skaftfure, likeledes med slitmerker i endene, den ene halvdel likeledes litt bredere enn den annen. F. ved pløying i en dybde av ca. 0,3 m på bruket Gjerdet (Sjøgjerdet) av FeragenBrekken s., Røros pgd.Sørtr. (matr.nr. 1640002000000). Dette bruk er det nederste i denne grend og ligger tett ved sjøen Feragen, på vestre side av elven. Gavefragbr. Anders Kaspersen Feragen

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.