Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16418 (Katalogtekst)

Artefact : Gryte

Form : bolleformet

Material : kleber

County : Trøndelag

Municipality : Ørland

CadastralName : Utstrand

CadastralNo : 75

Period : yngre jernalder/middelalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Et større, kantbruddstk. av en bolleformet gryte av kleberstein, sotet på utsiden. F. på Utstrand ved Uthaug. Ørland s. og pgd., Sørtr. (matr.nr. 1621000750000), ca. 150 m rett nord for husene, på et sted som kalles "hustuftan", og hvor gårdene i nabolaget for ca. 100 år siden var samlet. Rundt funnstedet er iakttatt svart jord i en lengde av 15-20 m og bredde av ca. 5 m. Der har på Utstrand vært gravhauger, og den gryte, hvortil stykket har hørt, kunde nok etter formen stamme fra en sådan, men er vel antakelig yngre. Gave fra gbr. ALF UTSRAND

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.