Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16658 (Katalogtekst)

Artefact : Hakke

Form : skafthullhakke

Material : bergart

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Vefsn

MunicipalityNo : 1824

CadastralName : Børnes

CadastralNo : 263

Period : yngre steinalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Svær skafthullhakke av lys grålig bergart med brunlig belegg som skyldes jordlaget den har ligget i. På begge sider av det dobbeltkoniske skafthull har det vært avrunnete fremspring. Det ene av disse er forsvunnet ved et brudd som har kløvet øksen etter bredden og har tatt med seg hele undersiden og ødelagt mesteparten av den ene butte enden. (Fig. 3). Huggingen virker ujevn og har bare vært fulgt av en lett overflatesliping. Stykket må uten tvil stilles i samme gruppe som de tre svære skafthullhakker Ts 2118,Ts 2361 og Ts 3498, alle fra Nordland, nærmere beskrevet Gjessing. Yngre steinalder i Nord-Norge s. 77. Det sistnevnte eks. viser i sin form tydelige likheter med sene båtøkser. Bemerkelsesverdig er derfor på denne hakken den tydelige opphøyede rand som sees på den ene bredsiden fra skafthullet ned til spissen og som det ligger nær å sette i forbindelse med båtøksenes "støperenner". Formen henger tydelig sammen med finske og nordrussiske økser som Aspelin: Antiquitès du Nord Finno-Ougrien fig. 70 og fig. 111. Nåv. lengde 25,7 cm, nåv. st. bredde 12,5 cm. F. på Sørnes (g.nr.63), Tjøtta s. og pgd., Nordl. (matr.nr. 1820000630000) Gave fra finnerenO. Thorsen og innsendt ved Tromsø Museums arkeologiske avdeling

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.