Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16926 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : m

Artefact : Støpeform

Material : kleber

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : middelalder/nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: . En samling fragmenter av 6 støpeformer av kleberstein av vekslende størrelse, hvorav det største er 24 x 26 cm. En form som er nesten fullstendig, har på den ene siden 2 fordypninger for barrer 19 cm lange, på den annen side er rektangulær fordypning, 5,5 x 10 cm. Samme slags fordypning, men mindre, finnes på et tredje stykke. De tre øvrige stykker viser barreformer av ukjent lengde, men varierende fra 2 cm til 1/2 cm i bredde.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.