Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T17106 (Katalogtekst)

Artefact : Dolk

Form : slipt|svakt rombisk tverrsnitt

Material : skifer

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aure

MunicipalityNo : 1576

CadastralName : Golmen

CadastralNo : 212

Period : yngre steinalder

Description : Enkel slipt dolk av gråbrun, flammet skifer med svakt rombisk tverrsnitt. Egglinjene er noe ujevne og odden skjev, slik at dolken tydeligvis har vært oppskjerpet. Midtryggen fortsetter bare på den ene side innover skaftet. Dette smalner jevnt av mot skaftenden, som er tvert avbrutt. På skaftkantene sees ennå arr etter tilhuggingen.Lengde 12,9 cm, største bredde 4 cm.. F. i haven påGolma (g.nr. 12), Tustna s., Halsa pgd., Nordm (matr.nr. 1572000120000).Gave fra gbr. Stinus Golmen, Tømmervåg. Innsendt avlensmann L.Vaagland, Halsa

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.