Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T17274 (Katalogtekst)

Artefact : Øks

Form : skafthulløks

Material : grønnstein

County : Trøndelag

Municipality : Rennebu

CadastralName : Kjønnan

CadastralNo : 50

Period : mellomneolitikum

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Skafthulløks av grønnstein av typen Rygh 29 med bøydd lengdesnitt. Øksa er noe avslått ved nakken. Lengde 17,3 cm. F. under jordarbeide i skråningen øst for gården Kjønnan (g.nr. 50-51), Rennebu s. og pgd., Sørtr. (matr.nr. 1635000500000)(matr.nr. 1635000510000) Gave fra eieren Kåre Kosberg

CoordinatePrecision : Navnegard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.