Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T17280 (Katalogtekst)

Artefact : Øks

Form : firesidig bergartsøks

Variant : vestlandsøks

Material : bergart

County : Trøndelag

Municipality : Ørland

CadastralName : GRANDE

CadastralNo : 64

PropertyName : Viken

PropertyNo : 24

Period : yngre steinalder

Description : Nedre del av en rektangulær tverrøks ("Vestlandsøks") av svart vulkansk bergart. Sidekantene er skarpt markerte. Eggsiden er helt plan, mens den annen sideflate er lett hvelvet og med bøyning etter lengden. Fragmentets lengde 6,8 cm. F. under potetopptaking ca. 100 m syd for husene på Viken (g.nr. 64, br.nr. 24), Ørlandet s. og pgd., Sørtr. (matr.nr. 1621000640024). Gave fra finneren Olaf Solem, Brekstad

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.