Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T17350 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : f

Artefact : Avslag

Material : bergkrystall

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Ukjent Kommune

CadastralName : Ukjent gård

Period : senmesolitikum

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Dessuten en liten spån av bergkrystall med slitespor langs den ene kant|En større samlingavfallsstykker og spåner av flint, hvorav noen få med retusj eller slitespor

CoordinatePrecision : fylke

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.