Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T18177 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : b

Artefact : Pilspiss

Material : skifer

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Vega

MunicipalityNo : 1815

CadastralName : Floa

CadastralNo : 13

Period : mellommesolitikum/senmesolitikum/yngre steinalder/eldre bronsealder

FindCategory : boplassfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: En 8,4 cm l. pilespiss med små mothaker og hvelvete sider som fig. 128 hos Gjessing, Y. st. a i N. N.|Dessuten oddfragmenter av 2 pilespisser med rombisk tverrsnitt, den ene av grå, den annen av sjokoladebrun skifer.|Endelig et fragment av et emne til en grå skiferspiss

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.