Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T18240 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : b

Artefact : Fingerring

Form : hatteformet knapp|smal

Material : sølv

County : Trøndelag

Municipality : Selbu

CadastralName : Prestegården

CadastralNo : 67

Period : middelalder

FindCategory : kirkefunn

Description : Smal fingerring av forgylt sølv med en påsatt hatteformet knapp som nederst er prydet med en rekke vertikalstreker avgrenset oventil av to horisontale linjer. På toppen har knappen en enkel korsliknende figur. Diam. 2,2 cm. - Senere opplysninger fremkommet antyder at ringen ved en feil er katalogisert sammen med funnene fra Selbu kirke, og at ringen egentlig stammer fra Værnes kirke i Stjørdal; se notat av 18.09.1986 v/ Kalle Sognnes i topografisk arkiv, gnr. 107, Stjørdal.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Åge Hojem

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.