Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T18786 (Katalogtekst)

Artefact : Pilspiss

Form : r 539|tangen synes å ha hatt avskrådd avsats.

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Oppdal

Period : yngre jernalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Liten pilespiss fra y. jernalder, type R 539. Litt av oddpartiet og nedre del av tangen mangler. Tangen synes å ha hatt avskrådd avsats.Bevart l. tils. 8,2 cm. Bladet har oppr. vært ca. 6,5 cm l. F. ved foten av jernbanefyllingen ca. 200 m N for lokomotivstallen på Oppdal st., Sør-Trøndelag. (matr.nr. 1634000000000) Gave fra Marie J. Mjøen, Oppdal, som fant pilen under graving etter blomsterjord.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.