Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T19068 (Katalogtekst)

Artefact : Avslag

Form : 3 større stykker har spor av retusj

Material : flint

County : Trøndelag

Municipality : Hitra

CadastralName : Morvoll

CadastralNo : 65

PropertyName : Hasselskaret/Morvoll/Risvik

PropertyNo : 6/1/7/2/5/3

Description : 10 avslag av flint, 1,7-4,9 cm i st. tverrmål, vekt 87,5 g. 3 større stykker har spor av retusj. F. på Murvold, gnr. 65, Kvenvær s., Hitra p. og k., Sør-Trøndelag, (matr.nr. 1617000650001)(matr.nr. 1617000650002)(matr.nr. 1617000650003)(matr.nr. 1617000650005)(matr.nr. 1617000650006)(matr.nr. 1617000650007) på felles utmark for bnr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7. Stedet ligger ca. 100 m N for husene på bnr. 6, og er en lyngdekt grusflate mellom bergrabber, ved utmarksveg og gjenkastet grøft. Flyfoto M 10, X 1. Tidligere funn T 14843. - F. og innlevert under registrering 1968 v. O. Forbord og O. Ertsaas.

CoordinatePrecision : bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.