Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T19585 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : al

Artefact : Kjerne

Material : bergkrystall

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aure

MunicipalityNo : 1576

CadastralName : Solem

CadastralNo : 229

PropertyName : Smednesset

PropertyNo : 9

Period : senmesolitikum

FindCategory : boplassfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 1 nærmest konisk kjerne med ei plattform av bergkrystall|16 splinter av grå, stålgrå og gulbrun flint|43 avslag|1 knoll av grå flint. St. tverrmål 0.4-3.8 cm. Sml. vekt 64.9 gr.|10 hele og fragment av flekker, hvorav 4 mikroflekker, av grå og gråhvit flint

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.