Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T19678 (Katalogtekst)

Artefact : Ukjent

Form : tregjenstand

Material : tre

County : Trøndelag

Municipality : Oppdal

CadastralName : Rise

CadastralNo : 55

PropertyName : Rise

PropertyNo : 3

Description : Korsformet tregjenstand, ufullstendig bevart i den nedre delen, jfr. T 19313, fig. 22 a-b. Tilvekst 1974. Tverrstykket er felt inn i stanga; begge delene har firkantet tverrsnitt. (Stanga inntil 1.5 x 1.2 cm; tverrstykket 0.8 x 0.7 cm). Stangas l. 17.4 cm, tverrstykkets l. 6.9 cm. F. på Kåsin av Rise gnr. 55, bnr. 3, Oppdal s., pgd. og k., Sør-Trøndelag, (matr.nr. 1634000550003) under utgravning av en stokkeplatt (til tjæremile) i ei grop i et myrområde (nå under oppdyrking>) ca. 150 VNV for våningshuset på garden. Denne platten besto av i alt 9 tilhogde stokker og hadde et tverrmål på 1.90 m. Gropa stokkene lå i, var kledd med neverflak ved kantene. Midt i gropa var det skåret ned et sirkelrundt hull 1.4 m i tverrmål, 0.4 m djupt og med flat botn og loddrett kant. Den korsformete gjenstanden ble funnet ved kanten av dette hullet. Utgravning 1976 ved O. Forbregd.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.