Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T19824 (Katalogtekst)

Artefact : Spydspiss

Form : petersen: vikingesverd type k

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Steinkjer

CadastralName : Hofstad søndre

CadastralNo : 83

PropertyName : Hofstad søndre

PropertyNo : 1

Period : vikingtid

Description : Vikingtids spydspiss av jern. Som Petersen: Vikingesverd type K. Bladet forrustet. Ytterste del av spissen mangler. Bevart l. 38,5 cm, herav falen ca. 4 cm. St. br. bladet 3,2 cm. St. d. falen 2,3 cm. F. på Hofstad, gnr. 83, bnr. 1, Mære s., Sparbu p., Steinkjer k., Nord-Trøndelag, (matr.nr. 1702000830001) på lokaliteten Trøa, ca. 70 m. rett Ø for gårdsplassen. Funnet ble gjort ca. 1,3 m dypt i sandjord i utkanten av en gravhaug. Det ble observert noe stein og litt askejord. Gave fra finneren Peter B. Hofstad, 7710 Sparbu.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.