Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T19876 (Katalogtekst)

Artefact : Pilspiss

Form : omlag som r 86

Material : skifer

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Nesset

MunicipalityNo : 1543

CadastralName : Ljøstren

CadastralNo : 16

PropertyName : Ljøstren

PropertyNo : 8

Period : yngre steinalder

LocationId : 140645 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Pilespiss av gråsvart skifer, omlag som R 86, men med mindre markerte mothaker og uten skarp rygging. Det ytterste av odden mangler. Bev. l. 5.9 cm, st. br. 1.5 cm. Bev. vekt 4.2 g. F. under jordarbeid ca. 1935 på Lyster, gnr. 16, bnr. 8, Nesset s., p. og k., Møre og Romsdal, (matr.nr. 1543000160008)like s. for gården, uten at nøyaktigere funnsted kunne påvises. Gave fra finneren Odd Lyster, 6464 Rød i Romsdal. Innlevert v. Anne Hagen via Ottar Vist under fornminneregistrering 1978.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.