Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T22767 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 5809

Artefact : Kniv

Form : annen skiferkniv

Material : skifer

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aukra

MunicipalityNo : 1547

CadastralName : EIKREM

CadastralNo : 11

PropertyName : Norli

PropertyNo : 10

Period : mellomneolitikum

AcquisitionDate : 2003

FindCategory : boplassfunn

LocationId : 98449 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Mulig fragment av skiferkniv med dekor. Lys grå farge. Slipt på begge sider. Liten forvitringsgrad. Strekornamentikk langs hele den ene sidekanten, består av korte streker som løper på tvers av sidekanten. Lengde 23 mm, største bredde 13 mm, tykkelse 4 mm.

CoordinatePrecision : Funnsted

Photographer : Kari Dahl

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.