Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T2777 (Katalogtekst)

Artefact : Øks

Form : holkøks

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Stjørdal

CadastralName : Alstad søndre

CadastralNo : 54

Period : eldre jernalder/eldre romertid/yngre romertid/folkevandringstid

FindCategory : gravfunn

Description : Den anden (paalstav) (2777) har samme længde og bredde, men aaben, skjønt maaske oprindelig sammen sluttende skaftfal. Den første kunde efter sin form snarest henføres til æ. j., men da den anden utvivlsomt tilhører y. j., maa begge henføres til den sidste tidsalder, og det maa antages, at de ere blevne senere nedlagte i udkanten af den ferdige haug.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.