Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T3672 (Katalogtekst)

Artefact : Kniv

Form : med no. r. 56 beslægtet form, en anden har været af formen no. r. 55|nærmet sig til formen no. r. 57|eneggede|agnorer og tange|som den svenske fra piteå (congrès de stockh. i, s. 201 fig 13)

Material : skifer

County : Trøndelag

Municipality : Flatanger

CadastralName : Bøle

CadastralNo : 42

PropertyName : Bølestranden

PropertyNo : 5

Period : yngre steinalder

FindCategory : boplassfunn

Description : b) 12 brudstykker af forskjellige spydspidser og pilespidser af graa eller rødbrun skifer. Et har været af en stor spydspids med agnorer og tange, indtil 4 cm. bredt blad og 2,5 cm. bred tange. Et andet er bagstykket af en spids som den svenske fra Piteå (Congrès de Stockh. I, s. 201 fig 13) med et hak i enden og udbugninger af begge sidekanter; fra hakket gaar der en fure op efter den ene side. Et tredie viser agnorer og tange. Af de øvrige brudstkr. er nogle faa af odden, de fleste stykker af bladenes midte.|a) 6 brudstykker af eneggede knive, de fleste af rødbrun skifer. En kan sees at have havt en med no. R. 56 beslægtet form, en anden har været af formen no. R. 55 med fremstaaende knopper i kanterne ved overgangen fra skaftstykket til bladet, en tredie synes at have nærmet sig til formen no. R. 57. De tre øvrige har havt et temmelig smalt blad, men deres form lader sig forøvrigt ikke nærmere bestemme.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.