Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T3741 (Katalogtekst)

Artefact : Kniv

Form : tveegget skiferkniv

Material : skifer

County : Trøndelag

Municipality : Flatanger

CadastralName : Bøle

CadastralNo : 42

PropertyName : Bølesæteren

PropertyNo : 4

Period : yngre steinalder

FindCategory : boplassfunn

Description : b) Knive af skifer, 1 hel og 6 i større eller mindre brudstykker. Den hele, af rødbrun skifer, udmerker sig ved sin lidenhed, idet den iberegnet skaftstykket kun er lidt over 3 cm. lang, og bladet ikke over 1,5 cm. bredt. Den er regelmæssig dannet, nærmest som no. R. 57, naar undtages, at skaftstykket ligger næsten i samme linje som bladet. Af brudstykkerne er 4 af eksemplarer, der maa have havt en med no. R. 57 beslægtet form. Det femte er et 4,5 cm. langt bagstykke af en kniv, der har været lig no. R. 55, men istedetfor udstaaende knopper yderst mod enden har 2 hak i hver kant og derhos 2 hak i den tvert afskaarne bagende. Det sjette er bagstykket af en kniv, der ikke har havt særskilt skaftstykke, men har et hak yderst paa ryggen.|c) Spyd- og pilespidser af skifer. 15 brudstkr. af forskjellige spidser, dels af graa, dels af rødbrun skifer. De fleste er pilespidser, tildels meget smaa og fine. 4 af stykkerne er bagstykker, alle med agnorer og tange, de fleste derimod af bladets midte, et par af odden, der paa det ene stykke er afrundet, paa et andet er meget tvert tilsleben. Et stykke er af en større spydspids af rødbrun skifer, mindst 4 cm. bred og temmelig lang.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.