Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T3808 (Katalogtekst)

Artefact : Spenne

Form : ryggknappspenne

Variant : R.639

Material : bronse

County : Trøndelag

Municipality : Frosta

CadastralName : Juberg ytre

CadastralNo : 74

Period : yngre jernalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Det runde topstykke af en bøileformet spende af bronce af typen no. R. 639, ikke mindre end 9 cm. i tvermaal, hvorfor spenden maa have været overmaade stor. Den ydre side af den opstaaende kant ligesaa vel som undersiden, paa det midterste parti nær, er forgyldt og prydet med ornamenter i irsk stil med dyremotiver. I midten er 3 hul, hvorigjennem der har været anbragt nagler til stykkets befæstelse i bøilens top.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.