Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T5564 (Katalogtekst)

Artefact : Kam

Form : mellemstykker, hvori tinderne er udsagede

Material : bein

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : middelalder

FindCategory : byfunn

Description : a) 10 kamme af ben (eller horn), paa 2 nær alle dannede paa den i middelalderen og ogsaa tidligere brugelige maade, med flere mellemstykker, hvori tinderne er udsagede, og en skinne paa hver side, der holder dem sammen ved hjælp af en række af nagler, som i regelen er af bronce, sjeldnere af jern. Den ene af disse 8 har dobbelt, de øvrige enkelt tinderække. Skinnerne er ornerede med fordybede striber i forskjellige mønstre, tildels med baandfletninger, som tyder paa en høi ælde. I striberne har der været nedlagt en sort masse, hvoraf der er bevaret levninger. Paa en enkelt findes indlægninger af forgyldt, tyndt bronce i tverbaand nær enderne og langs skinnernes overkant, en ikke sjelden udsmykning paa kamme fra M. A. To kortere med dobbelte tinderækker er gjorte af et eneste stykke uden skinner og er vistnok yngre end de øvrige.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.