Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T5708 (Katalogtekst)

Artefact : Kam

Form : greiekamform

Material : jern/bein

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : yngre jernalder/middelalder/nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : c) 57 kamme af ben (eller horn) af greiekamform. Af denne store mængde er dog kun en mindre del aldeles fuldstændige og af enkelte forefindes der kun mindre brudstykker. Af disse har 17 dobbelt tinderække; nogle af disse har 2 skinner paa hver side, undertiden med en række hul i midtpartiet mellem dem, de fleste har kun en enkelt skinne, men i regelen med en dobbelt rad nagler. Et par har bærehul ved den ene ende. Endel er ornerede med cirkler eller længdestriber. Et par stykker, som kun er halvt fuldførte af kammageren, er meget oplysende om fabrikationsmaaden, idet de viser, at man først stillede sammen nogle plader af ben, som man forbandt ved raat tildannede skinner ved hjælp af nogle nagler. Derpaa afpudsedes skinnerne og forsynedes med de ornamenter, som ønskedes, hvorpaa kamtinderne sagedes ud i midtpladerne. Skinnerne paa kammene bærer derfor altid merker efter sagen. - 40 har kun enkelt række tinder. Den største del har, især paa skinnerne, ornamenter, som dels bestaar i grupper af cirkler, dels i forskjellige linjemønstre, hvoraf enkelte især er eiendommelige i den sidste del af hedendommens tid og begyndelsen af M. A., saaledes baandfletninger med stribede mellemrum. Paa endel er skinnerne gjennembrudte, og mellempartiet er da belagt med plader af bronceblik, maaske oprindelig forgyldte, som skinner frem gjennem aabningerne. Paa 3 stykker har man saaledes T-formede gjennembrud; paa andre er der en indskjæring langs skinnens øverste rand og i tverbaand henimod enderne, og i bunden af disse er lagt bronceblik. Paa 4 stykker er der anbragt bærehul til anbringelse af en snor eller kjede, og paa en enkelt kam sidder der i dette hul endnu en ring af broncetraad. De fordybede ornamentlinjer sees at have været fyldte med en sort masse, hvoraf der endnu findes levninger, og som har tjent til at fremhæve dem sterkere paa kammens lyse flade.|En enkelt af disse kamme fortjener særlig omtale, da den paa den ene skinne har en runeskrift med 24 eller 25 runetegn, fint indridsede med en naalespids. De 6 (eller 7) første bogstaver er saa afskallede, at der vanskeligt kan faaes noget ud af dem, men de kan efter sammenhængen skjønnes at have indeholdt et navn, sandsynligvis et kvindenavn Det øvrige af indskriften kan med sikkerhed læses saaledes:

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.