Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T640 (Katalogtekst)

Artefact : Spenne

Variant : beltespenne

Material : kobber

County : Trøndelag

Municipality : Stjørdal

CadastralName : Dyva mellem

CadastralNo : 183

Period : yngre romertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 114347 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Spende og beslag af kobber til et belte. Spenden er firkantet, 1" 8"' og 1" 15"', har 2 furer langs kanterne, 1"' tyk; naalen er udskaaren af den samme plade, ogsaa med en fure langs kanterne og et kors over tanden. Til spenden slutter sig ved gjenger et stykke af beslaget, 1 3/4" i kvadrat, med 4 nagler med runde hoveder paa den mod spenden vendende kant og 8 udrundinger paa den modsatte side med nagler, hvoraf hovederne ere borte paa de 3; naglerne have ikke staaet mere end 1"' ud paa bagsiden. Et lignende beskadiget stykke med 8 udrundinger og nagler paa 2 sider. Et tredie beskadiget stykke med gjennembrudt arbeide har i kanten 7 lidt større nagler uden udrundinger, indenfor disse en bred fordybning og derpaa 2 linier (se pl. II f.1).

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.