Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T7150 (Katalogtekst)

Artefact : Nål

Material : bein

County : Trøndelag

Municipality : Overhalla

CadastralName : Skjørland

CadastralNo : 55

Period : yngre romertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 28073 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Stykker af flade naale af ben, ornerede med striber langs kanterne; desuden findes ogsaa her motivet, 3 halvcirkler i en tvertover gaaende række med aabningerne til vekslende sider og med en stribe udgaaende vertikalt fra deres midte paa den convexe side.|Flere brudstkr. af ben, som ved at sættes sammen sees at udgjøre den største del af et skaft af en ske, her afb. som fig. 6.|Et brudstk. af en rund naal af ben uden ornamenter.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.