Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T7713 (Katalogtekst)

Artefact : Tekstil

Form : ulltøy

Material : ull

County : Trøndelag

Municipality : Overhalla

CadastralName : Skogmo store

CadastralNo : 63

Period : merovingertid

FindCategory : gravfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Et par ovale skaalformede spænder af bronce af typen R. 643, men dog adskilligt forskjellige fra denne i ornamenterne; saaledes er konturlinjerne ikke takkede. Begge er ufuldstændige. Af den ene (fig. 14) er en større del bevaret. Paa bagsiden har der været anbragt et baand af jern efter længden, paa hvilket charnier og naalebøile har været fæstede. Af den anden spænde (fig. 15) er kun flere mindre stykker bevarede. Under dem begge laa der en hel del uldtøi af forskjelligt mønster.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.