Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T8199 (Katalogtekst)

Artefact : Slipestein

Form : omtr. firesidet

Material : kvartsitt/bergart

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Sandøy

MunicipalityNo : 1546

CadastralName : Morsund

CadastralNo : 12

Period : bronsealder/eldre jernalder

FindCategory : løsfunn

Description : Slibesten for stensager af kvartsit, omtr. firesidet, 23 cm. lang. Sterkt slidt paa 3 sider, paa den fjerde kun ganske svagt; paa en side er slibefladen konkav, paa de to andre (smalere) sterkt konveks. Tvermaalet paa midten omtr. 7 X 6 cm., ved enden 8,5 X 6,5 cm. F. under brydning af nyland c. 40 cm. dybt i indmarken paa Morsund paa vestsiden af Harøen, Sandø sogn i Akerø (matr.nr. 1546000120000). Indbragt gjennem hr. sogneprest H. Saxlund

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.