Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T9558 (Katalogtekst)

Artefact : flint

Form : tvereggede|afspaltningsflader

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Midsund

MunicipalityNo : 1545

CadastralName : Rakvåg

CadastralNo : 63

Period : steinalder

FindCategory : boplassfunn.åpen

Description : 3 tvereggede pilespidser, ikke særdeles godt formede og navnlig den ene noget tvilsom.|To til forskjellige tider indkomne samlinger af tilsammen 45 stykker flint.|Et flekkebor.|Et sjette stykke kan ansees som en flekkekniv af gammel form.|Forøvrigt affald.|5 flekkeskrabere af smale flekker, deraf en med lige, de øvrige med udbuede skraberegge i den ene ende. Den ene kan ogsaa være brugt som kniv.|Deriblandt er nogle større klumper med afspaltningsflader. Den ene, som er temmelig vandslidt, har en umiskjendelig, omend afslidt og afstødt tverøksegg, 7-8 cm. bred i denne kant og indsmalnende til en nakke mod den anden ende. Sidefladerne er forøvrigt ru og ujevne.|Et stykke har fuldstændig form som en skivespalter, men er kun 3,5 cm. langt og ligesaa bredt i eggen, indsmalnende mod nakken. Omtrent ligesaa smaa skivespaltere forekommer i danske fund (se "Affaldsdynger" s. 29).

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.