Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T9890 (Katalogtekst)

Artefact : Kjerne

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Kristiansund

MunicipalityNo : 1505

CadastralName : Omsund

CadastralNo : 33

Period : eldre steinalder

FindCategory : boplassfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: I den øvrige del af fundet, omtr. 130 stykker(flint), er der nogle gode, mindre blokke og enkelte stykker, som mulig er at opfatte som redskaber, saaledes et noget tvilsomt, meget smekkert flekkebor.Nogle smaa stykker er maaske skiveskrabere, men har ikke retouche. - Et par stykker har flader som tyder paa, at de er afsprængte af eggpartiet af en sleben flintøkse. Dette synes jo ikke at passe sammen med fundet forøvrigt, som ved flere former tyder paa, at det skriver sig fra den ældre stenalder. Det kan dog ikke være noget paafaldende i, at en flintplads fra en ældre tid kan have været brugt og modtaget tilvækst af materiale i en senere periode af stenalderen.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.