Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts10947 (Katalogtekst)

Artefact : hulmeisel

Material : grønnstein

County : Finnmark

CountyNo : 20

Municipality : Alta

MunicipalityNo : 2012

CadastralName : Umatr.statsgrunn

CadastralNo : 31

Period : steinalder

FindCategory : løsfunn

Description : Jnr.: 678/91. Grovdatering: Steinalder. Funnkategori: Løsfunn. Steds/gårdsnavn: Altagårdsbakken 11. Kommune: Alta. Fylke: Finnmark. Kartreferanse: 899643 (1834 Alta). Innsendt av: Alta museum for Bernt Gjertsen, Altagårdsbakken 11, 9500 Alta. År: 1990. Funnforhold: Funnet på en terrasseflate, ca 15-20 m fra kanten, ca 20 m.o.h. ved stubbebryting/planering av hage. Ikke observert trekull, aske el. steinheller. Ikke kjent tidl. funn fra stedet. Gjenstand, kort beskrivelse: Hulmeisel av grønnstein, noe skadet i toppen. Lengde 10,6 cm. br. ved eggen 2,7 cm.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Monica Kristin Hansen

Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum/ The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.