Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts13848 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 4

Artefact : Ukjent

Material : bein/gevir

County : Finnmark

CountyNo : 20

Municipality : Nesseby

MunicipalityNo : 2027

CadastralName : Umatr.statsgrunn

CadastralNo : 3

PropertyNo : 16

Period : yngre steinalder

AcquisitionDate : 1938

FindCategory : boplassfunn

LocationId : 60082 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Gjenstand laget av en takk til et reingevir. I den spisse enden er det laget en buet egg, slipt til fra to sider. I den andre enden er geviret brutt rett av. Det er laget til et rektangulært hull i det ene hjørnet nær bruddflaten. Furer i geviret rundt dette hullet tyder på at det har vært festet et snøre eller reip gjennom hullet. Simonsen 1961:404 foreslår at gjenstanden har vært en dolkstav, men siden gjenstanden mest sannsynlig ikke er bevart slik den opprinnelig var, er det vanskelig å fastslå funksjon.

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Aud Ahlquist

Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum/ The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.