Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S4092 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : enegget

Variant : type X

Material : jern

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Suldal

MunicipalityNo : 1134

CadastralName : Kallvik

CadastralNo : 119

PropertyName : Løvik

PropertyNo : 3

Period : yngre jernalder/vikingtid

AcquisitionDate : 1919

FindCategory : ubestemt funnkategori

LocationId : 33890 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : "4092 a. Tveegget sverd i brudstykker som R. 501. Overhjaltet mangler, men den halvrunde knap er tilstede. Til et av brudstykkene er fastrustet en klump av jern, vanskelig at bestemme. Sverdets længde kan heller ikke bestemmes. Den øvre, bedst bevarte, del av klingen med underhjalt og tange er 25 cm. lang." Elleve fragmenter av enegget sverd, Petersen type X. Knapp, stl: 53 mm, sth: 33 mm, stt: 16 mm. Underhjalt, en avskalling, stl: 101 mm, sth: 8 mm, stt: 18 mm. Dessuten ni klingefragmenter i forskjellige stadier av framrensning/konservering. Øvre del av klingen med tange, stl: 214 mm, stbr: 38 mm. Tangen er ca 74 mm lang. Denne er elektrolysebehandlet og har et stort korrosjonshull i klingen. Framrenset: et oddfragment, stl: 97 mm, stbr: 35 mm, rygg t: 5-6 mm, samt to sammenpassende klingefragmenter, stl: hhv. 101 og 89 mm, stbr: hhv. 42 og 48 mm. Det kortere fragmentet har rester av treslire, stt: 20 mm. Til disse hører også et fragment av mineralisert treslire, stl: 54 mm, stbr: 44 mm, med avtrykk av klingen på ene siden. Urenset: tre sammenpassende fragmenter med mye fastrustet minerogent materiale, steiner, mineralisert treslire mm. (1) stl: 165 mm, br: 58-70 mm, t: 10-28 mm. (2) stl: 127 mm, br: 56-70 mm, t: 17-40 mm (stein i overflaten), (3) stl: 85 mm, br: 54-55 mm, t: 20-25 mm. Røntgen 1743, 1744, 1747. Her lå også et spissovalt hjalt, stl: 117 mm, h: 11-15 mm, stt: 25 mm, med litt av klingen bevart, 27 mm br. og 14 mm l, se 4092 a feil.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no