Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S5460 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : Sverd

Form : tve-egget

Variant : type H

Material : jern/sølv/kobber/tre/lær/pels/tekstil

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Sola

MunicipalityNo : 1124

CadastralName : Tjora (Tjore)

CadastralNo : 10

Period : yngre jernalder/merovingertid/vikingtid

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : "Stkr. av tveegget sverd av j., sterkt opprustet, typen er umulig å bestemme." Ny beskrivelse etter revisjon: Tve-egget sverd av jern, type H, nå i ti fragmenter. (1) Grep og øverste delen av klingen, innkapslet i korrosjon, stl.: 190 mm. Knappen, overhjaltet og en liten del av underhjaltet er framrenset og viser at disse er dekorert med sølv- og kobbertausjering. Knappen er dekorert med tre felt som følger knappens kontur med sølv- og kobberinnlegg i rutemønster. Over- og underhjalt er dekorert med tilsvarende mønster i tre rekker. Grepet av tre (løvtre) er bevart, br. 34 mm. Klingens bredde ved bruddet 65 mm. (2) Fem sammenpassende klingefragmenter, sammenlagt l.: 600 mm. Fragmentene måler (l x br) 53 mm x 61-72 mm, 169 mm x 61-75 mm, 171 mm x 51-59 mm, 138 mm x 56-61 mm, 100 mm x 58-61 mm. (3) nedre del av klingen, to ikke sammenpassende fragmenter, 95 mm x 53 mm og 86 mm x 67 mm. (4) To små løse fragmenter l.: 26 og 28 mm. Klingen er dekket av rester av sverdsliren (mineralisert bartre), som muligens er kannelert. På slirens utside er det rester av lær og ulltøy og på slirens innside finnes stedvis rester av pels. Sverdets totale lengde min. 97 cm.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Konserveringsavd.

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.