Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S5484 (Katalogtekst)

Artefact : Sverd

Form : enegget

Variant : R491

Material : jern

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Ukjent Kommune

CadastralName : Ukjent gard

Period : yngre jernalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : "Stkr. av enegget sverd av j. av typen R.491. Sterkt restaurert." Seks fragmenter av enegget sverd av jern, type B eller C. (1) Klingefragment med underhjalt, l.: 136 mm, klinge stbr.: 52 mm. Underhjalt l.: 83 mm, sth.: 26 mm, stt.: 24 mm. (2) Klingefragment, stl.: 140 mm, stbr.: 54 mm. (3) Klingefragment stl.: 92 mm, stbr.: 54 mm. (4) Oddfragment? med mineralisert tre på ene siden. L.: 38 mm, br.: 27 -36 mm. (5) To avskallinger stl.: 32 og 47 mm. Fragmentene er meget korroderte langs egg og rygg og sprukket opp i lameller.

CoordinatePrecision : fylke

Slå opp på Norgeskart