Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S12274 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : tve-egget

Variant : type M

Material : jern

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Klepp

MunicipalityNo : 1120

CadastralName : Nedre Øksnavad (Øksnevad Nedre)

CadastralNo : 7

PropertyNo : 1

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 2006

FindCategory : gravfunn

LocationId : 15070 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Fire fragment av eitt tilnærma komplett tveegga sverd av jern, frå primærgrav frå vikingtid. Med restar av mineralisert tre og tekstil. Omfattar overhjalt med stubb av grep (del A), underhjalt med stubb av grep og del av klinge (del B), hovuddel av klinge (del C) og del av klinge og spiss (del D). Enkel utforming, truleg av Petersen sin type M (frå ca 850-950 e. Kr). Tre frå delen med ovehjalt og grep er analysert, og viser at grepet høgst sannsynleg var av bjørk. Tre funne på sjølve sverdbladet stammar truleg frå slira. Det er teke vare på mineraliserte tekstilar funne i samband med sverdet. Dei bevarte delane av sverdet gjev ei total lengde på ca 95 cm. Del A: Lengde: overhjalt: 85mm. grep: 50mm. Breidde på grep: 30-35mm. Høgde på overhjalt: 20-23mm. Tjukkleik på overhjalt: 25-27mm. Del B: Lengde: grep: 44mm. underhjalt: 60mm er synleg, meir dekt av korrosjon. klinge: 170mm. Breidde: grep: 33mm. klinge: 61mm. Høgde på underhjalt: 19-20mm. Tjukkleik på underhjalt: 34mm. Del C: Lengde av klinge: 371mm. Breidde av klinge: 53-66mm. Del D: Lengde av klinge: 272mm. Breidde av klinge: 20-49mm. Katalogisert under same underbokstav er to samleøsker med i alt 14 einingar med bitar av mineralisert tekstil og tre frå same funn-nummer Fnr. 45.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : With, Ruben

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.