Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S11783 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : enegget

Material : jern

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Stavanger

MunicipalityNo : 1103

CadastralName : Gausel (GAUSEL)

CadastralNo : 14

PropertyNo : 1

Period : jernalder/vikingtid

AcquisitionDate : 1999

FindCategory : gravfunn

Description : Elleve klingefragment av eit einegga sverd av jern, med restar av treslire som ligg rundt delar av sverdet. Åtte fragment og to fragment er limt saman til to stykke. Omtrentlege mål på største stykke: st. l. 235 mm, br. 50 mm, t. 5 mm, t. med slire, 13 mm. Omtrentlege mål for minste stykke: st. l. 60 mm, br. 37 mm, t. 5 mm. Eit fragment kan ikkje limast til resten, men er 16x19 mm stort (fnr. 2310).

CoordinatePrecision : Kommune

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no