Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S6873 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : enegget

Variant : type B

Material : jern/tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Suldal

MunicipalityNo : 1134

CadastralName : Klungtveit

CadastralNo : 47

PropertyNo : 1

Period : yngre jernalder/merovingertid

AcquisitionDate : 1942

FindCategory : gravfunn

Description : "Kort enegget sverd av jern rimeligvis av typen Vikingesverd fig. 53. Overhjalt og det meste av tangen mangler imidlertid, klingen avbrukket like under underhjaltet, men ellers det meste av den tilstede, dog knekket på tre steder. Klingens lengde er 60 cm., bredde oventil 5 cm. Underhjaltet er 9,3 cm. l., men er noe defekt i den ene ende, høyde 1,2 cm. Trelevninger på tangen." Ny beskrivelse etter revisjon: Enegget sverd av jern, Petersens type B. Et fragment av tange/grep, underhjalt og klinge, to fragmenter av resten av klingen, tre fragmenter sannsynligvis fra slire av jern og tre, samt tre små avskallinger av jern. Tange/grep, stl: 25 mm, stbr: 29 mm. Underhjalt, stl: 91 mm, stt: 25 mm, sth: 19 mm. Klingefragment hhv. stl: 23 mm, 465 mm og 126 mm, ca. samlet stl: 600 mm. Sverd samlet stl: 643 mm. Slirefragmenter stl. hhv. 55 mm, 60 mm og 69 mm.

CoordinatePrecision : gard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.