Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S9648 (Katalogtekst)

Artefact : Leirkar

Material : keramikk

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Hå

MunicipalityNo : 1119

CadastralName : ogna (ogne)

CadastralNo : 95 (12)

Period : yngre steinalder/bronsealder

AcquisitionDate : 1971

FindCategory : boplassfunn

Description : Lag I: Tre flintpilespisser, type A2 og A3 (Becker 1951) samt en flatehugget spiss. Tretti skrapere, bor, ildflint, retusjerte og flatehugde avslag av flint samt en flintdolk. Atten kjerner av flint. Femtisju flekker og flekkeliknende avslag, mikroflekker og ryggflekker, av flint. To avslag, ett av kvarts og ett av bergkrystall. Nihundreogførtifem skiver, knoller og restmateriale av flint. Tre redskaper av bergart. Firetusenfemhundreogførtien leirkarskår, hvorav tre ornamenterte. En fragmentarisk tein av bronse. Dessuten osteologisk materiale av ukjent omfang, brente hasselnøttskall og trekullprøver, hvorav fem er C14-datert til henholdsvis 2900 +/- 90, 2900 +/- 100, 2850 +/- 100, 2840 +/- 130 og 2420 +/- 90 BP (T-626, T-562, T-457, T-629 og T-740). Lag II: Tohundreogførtifem flintpilespisser, hovedparten type A1, A2 og A3 (Becker 1951), henholdsvis nittiseks, sekstitre og femti stykker, men også A0-, B- og D-piler samt eneggede og flatehugde pilespisser. Åttehundreogen skrapere, bor, kniver, ildflint, fragmenter av slipte økser samt retusjerte avslag, av flint. Sekshundreogåttien kjerner av flint. Sekstusenetthundreogfire flekker og flekkelignende avslag, mikroflekker og ryggflekker, av flint. Anslagsvis etthundreogtitusen skiver, knoller og restmateriale av flint. Samlet vekt av flintmaterialet: 113.434 kg. Åttitre redskaper av bergart, en kjerne av basalt, tre strimler asbest og ett stykke ubearbeidet rav. Trettien fragmenter av bearbeidete beingjenstander, bl.a. fiskekroker og harpuner. Nitusenfirehundreogsekstifem leirkarskår, hvorav ettusenogtrettiseks ornamenterte. Dessuten osteologisk materiale av ukjent omfang, hvorav femhundreognittini bein- og tannfragmenter er bestemt, fordelt på femten arter, ku (Bos tauros), hjort (Cervus elaphus), sel (Phocidae indet.), nise (Phocaena phocaena), steinkobbe (Phoca vitulina), oter (Lutra lutra), torsk (Gadus morhua), sei (Pollachius virens), lyr (Pollachius pollachius), alkekonge (Plautus alle), alke (Alca torda), gråmåke (Larus argentatus), havhest (Fulmarus glacialis), havørn (Haliacetus albicilla) og hønsehauk (Accipiter gentilis). Dessuten brente hasselnøttskall, klumper av harpiks og trekullprøver, hvorav fire er C14-daterte til henholdsvis 3970 +/- 100, 3860 +/- 100, 3790 +/- 70, og 4650 +/- 100 BP (T-627, T-628, T-739 og T-561). Lag III: Seks flintpilespisser, type A1, A2 og A3 (Becker 1951). Elleve flintskrapere. Fjorten kjerner av flint. Etthundreogsekstien flekker og flekkelignende avslag, mikroflekker og ryggflekker, av flint. Totusen skiver, knoller og restmateriale av flint. Ett fragment av en slipestein. Trehundreogfemten leirkarskår, hvorav førtini ornamenterte. Dessuten osteologisk materiale av ukjent omfang, hvorav femtiseks bein- og tannfragmenter er bestemt, fordelt på tre arter, hjort (Cervus elaphus), torsk (Gadus morhua) og hyse (Melanogrammus aeglefinus). Dessuten brente hasselnøttskall, klumper av harpiks og trekullprøver, hvorav fire er C14-daterte til henholdsvis 4730 +/- 100, 4470 +/- 120, 4640 +/- 130 og 4820 +/- 180 BP (T-738, T-1780, T-1779 og T-1803). Utenfor lagfølge: Ti stykker bearbeidet flint samt nittiseks leirkarskår, hvorav atten ornamenterte. Dessuten en trekullprøve fra et askelag under lag III, C14-datert til 4780 +/- 130 BP (T-560). C14: T-626, T-562, T-457, T-740, osv, jfr annetfelt

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Tveit, Terje

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.