Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C8095 (Katalogtekst)

Artefact : sverd

Form : Tveegget

Variant : JP, type D

Material : bronse/jern/sølv

County : Ukjent fylke

CountyNo : 99

Municipality : Ukjent Kommune

Period : eldre jernalder

FindCategory : gravfunn

Description : Tveegget Sværd af Jern fra Yngre Jernalder, af hvis Klinge den ytre Del mangler: mærkeligt ved sit ualmindeligt rigt ornamenterede Haandtag, der er afbildet fig. 22. Ornamenterne, der bedække baade Hjaltene og Tangen, ere i samme Stil som på de i Aarsb. 1867 S. 45 no. 50 omtalte Sværdhaandtag, og nærværende Stykke er en af de bedste bevarede Prøver på Stilen. Mønsteret bestaar (undtagen paa Tangens Smalsider) af afvexlende fordybede og ophøiede Ruder, hvoraf de førstnævnte ere belagte med Bronce og de sidstnævnte med Sølv; Sølvbelægget er riflet. Hjaltene ere, som vel paa alle Haandtag af dette Slags, hule (da de ellers vilde være blevne for tunge). Sølvet i Ornamenterne sees paa enkelte Steder at have begyndt at smelte; Stykket maa altsaa skrive sig fra en Grav og ved Begravelsen have været lagt med på Ligbaalet. Det hele Haandtags Længde er 18,5 cm., Tangen Længde mellem Hjaltene 10 cm. (Rygh 1878:10) Sverdet er klassifisert som type D, jf. Petersen 1919:70-75.

Photographer : Helgeland, Kirsten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.