Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C54723 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 2

Artefact : sverd

Form : Tveegget

Material : jern

County : Ukjent fylke

CountyNo : 99

Municipality : Oppdal

CadastralName : Ukjent gård

Period : yngre jernalder

FindCategory : gravfunn/løsfunn

Description : Enegget sverd av jern som Petersen type C, fig 57. Overhjaltets bredsider er glatte og ikke ryggede som på typeeksemplet. Klingen er bred (6,2 cm målt under hjaltet) med blodrefill. Klingen har trolig rester av mineralisert tre etter skjeden. Glødeskall. Klingen er svært korrodert, hjaltene og grepet er i noe bedre stand. NM 35304b, SHM 17343:2001.

CoordinatePrecision : kommune

Slå opp på Norgeskart