Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C55000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 167

Artefact : skål

Material : tre

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Tønsberg

MunicipalityNo : 0704

CadastralName : JARLSBERG HOVEDGÅRD

CadastralNo : 51 (161)

PropertyNo : 2

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 1904-05

FindCategory : gravfunn

LocationId : 61845 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : (1904 no.169) b) Rund hel liten lav skål av tre (bokkenholt?) litt avslått i overkanten i den ene side forøvrig vel bevaret. Skålen er skåret ut i et. Den er 6,4 cm. høi og 12,7 cm. bred over buken. Bredden over munningen er 11,2 cm. Like under munningens rand er det i dette kar utskåret en horisontal rundtløpende fordypning så at munningsrannen virker som en ophøiet vulst. Derfra skråner siden utover så at karrets vidde er størst over buken hvor den er 12,7 cm. Buken ligger 3,9 cm. under overkanten. Derfra skråner siden i en jevn bue mot bunnen. Selve det flate bunnparti er 7,5 cm. i diameter. Skålen er ganske glatt uten ornamenter. Både innvendig og utvendig er den tilglattet så dens sider og bunn er fine og jevne. Vel bevaret når undtas et 5 cm. langt avslått parti i overkanten og endel sprekker. Kokt i alun og smurt med matlakk. Tegnet i Gustafsons skissebok.

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Vike, Vegard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.