Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C10404 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 1

Artefact : lyseplate/plate

Form : firkantet

Material : tre

County : Vestfold og Telemark (Vestfold)

Municipality : Sandefjord

CadastralName : Gokstad Nedre

CadastralNo : 48

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 51229 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : 10404. 4 ganske tynde Plader af Egetræ (Tykkelse ned til 5 mm.) af Form lig Laasplader, med et Hul i Midten. De to ere runde, 15 cm. i Tvermaal, en er firkantet med afskaarne Hjørner, 17 cm. i kvadrat, og den fjerde firkantet, 18 cm. lang og 1 cm. bred. Den sidste er prydet med et Par indskaarne Linier langs Kanten. Hullerne i Midten have oprindelig været runde paa dem alle; men een af dem er noget forbrændt paa Forsiden, hvorved Hullet er blevet udvidet. - Pladerne have ingen Huller til Fastnagling i Kanterne. Fandtes i Agterrummet, i det forreste Hjørne paa Styrbordsside. (Lyseplader.)

CoordinatePrecision : Funnsted

Photographer : Vike, Vegard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.