Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C10413 (Katalogtekst)

Artefact : kopp

Material : tre

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Sandefjord

MunicipalityNo : 0710

CadastralName : GOKSTAD NEDRE

CadastralNo : 48

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 51229 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : 10413. 5 eller 6 mere eller mindre fuldstændige smaa Drikkekoppper af Træ, hvoraf nogle have lange Haandtag og maaske alle oprindelig have havt det. Selve Kopperne ere runde og tiltage i Vidde udvendigt, men ikke indvendigt. Haandtagene ere gjennembrudte efter Længden i Perpendikulærplanet. De fuldstændige Exemplarer maale med Haandtaget 17 cm. De ere af let Løvtræ og ere nu stærkt indskrumpede.

CoordinatePrecision : Funnsted

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.