Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13106 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Austevoll

MunicipalityNo : 1244

CadastralName : Kvalvåg

CadastralNo : 20

PropertyNo : 47/18/10

LocationId : 97229 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En splint av flint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13111 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Austevoll

MunicipalityNo : 1244

CadastralName : Kvalvåg

CadastralNo : 20

PropertyNo : 34/16

LocationId : 97232 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En splint av flint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13113 (Katalogtekst)

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Austevoll

MunicipalityNo : 1244

CadastralName : Kvalvåg

CadastralNo : 20

Description : En splint av flint. Funnet på Kvalvåg, gnr. 20, bnr. 3, 11, 12, Austevoll, Hordaland, av Gunvald Sætrevik (Lok. 14)

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13116 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /4

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Austevoll

MunicipalityNo : 1244

CadastralName : Våge Nedre

CadastralNo : 14

PropertyNo : 1

LocationId : 97289 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En splint av flint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : BRM0 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 054485

Artefact : splint

Material : bein (horn, animalske rester)

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Bergen

MunicipalityNo : 1201

CadastralName : Ladegården

CadastralNo : 167

PropertyNo : 1652/1639/1650/1641/1649

Period : middelalder/nyere tid

AcquisitionDate : 1955

CoordinatePrecision : Kommune

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13883 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : rhyolitt

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Bømlo

MunicipalityNo : 1219

CadastralName : Berge

CadastralNo : 61

PropertyNo : 2

LocationId : 89421 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En ryolittsplint. Fra prøvestikk 1

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13887 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /15

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Bømlo

MunicipalityNo : 1219

CadastralName : Berge

CadastralNo : 61

PropertyNo : 3

LocationId : 89425 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En flintsplint. Funnet i prøvestikk 6

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B7021 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : m

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Bømlo

MunicipalityNo : 1219

CadastralName : Vespestad (VESPESTAD)

CadastralNo : 56

FindCategory : boplassfunn

Description : En liten splint av slipt flint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13019 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /1

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Eidfjord

MunicipalityNo : 1232

Description : En splint av flint.

CoordinatePrecision : område

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /1

Artefact : splint

Form : slått av slipt gjenstand

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Eidfjord

MunicipalityNo : 1232

CadastralName : Smyttestølen

CadastralNo : 33

PropertyName : Eidfjord statsallmenning

PropertyNo : 2

LocationId : 130687 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Flintsplint slått av slipt gjenstand. St. mål 9 mm

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13008 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Eidfjord

MunicipalityNo : 1232

CadastralName : Smyttestølen

CadastralNo : 33

PropertyName : Eidfjord statsallmenning

PropertyNo : 2

LocationId : 130830 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En splint av flint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13478 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Fjell

MunicipalityNo : 1246

CadastralName : Ågotnes

CadastralNo : 27

FindCategory : løsfunn

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13422 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a_/2

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Meland

MunicipalityNo : 1256

CadastralName : Flatøy

CadastralNo : 1

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13524 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Meland

MunicipalityNo : 1256

CadastralName : Flatøy

CadastralNo : 1

PropertyNo : 7

LocationId : 107919 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13526 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /5

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Meland

MunicipalityNo : 1256

CadastralName : Flatøy

CadastralNo : 1

PropertyNo : 6

LocationId : 107937 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13528 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /9

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Meland

MunicipalityNo : 1256

CadastralName : Flatøy

CadastralNo : 1

PropertyNo : 6

LocationId : 107939 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En kvartsittsplint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13529 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /5

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Meland

MunicipalityNo : 1256

CadastralName : Flatøy

CadastralNo : 1

PropertyNo : 6

LocationId : 107940 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13630 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : kvarts

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Radøy

MunicipalityNo : 1260

CadastralName : Kvitstein

CadastralNo : 91

Description : En kvartssplint. Funnet i prøvestikk 1

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13630 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Radøy

MunicipalityNo : 1260

CadastralName : Kvitstein

CadastralNo : 91

Description : En flintsplint. Funnet i prøvestikk 2

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13631 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Radøy

MunicipalityNo : 1260

CadastralName : Kvitstein

CadastralNo : 91

Description : En flintsplint. Funnet i prøvestikk 1

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13811 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : bergart

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Radøy

MunicipalityNo : 1260

CadastralName : Straume

CadastralNo : 93

Description : En mylonittsplint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B12418 (Katalogtekst)

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Sund

MunicipalityNo : 1245

CadastralName : Sele

CadastralNo : 16

FindCategory : løsfunn

Description : Overflatefunn fra Kobbervika på gården Sele, gnr. 16, bnr. 3, Sund, Hordaland. 1 splint av flint. Lokaliteten ligger ca. 125 m S for osen i Vika, ca. 15 m.o.h. på en flate i fjellknatten Ø for lok. 16

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13493 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /4

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Sund

MunicipalityNo : 1245

CadastralName : Skoge

CadastralNo : 50

PropertyNo : 215

LocationId : 97085 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B12436 (Katalogtekst)

Artefact : splint

Material : flint

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Sund

MunicipalityNo : 1245

CadastralName : Trelevik

CadastralNo : 22

PropertyNo : 1

AcquisitionDate : 1976

FindCategory : løsfunn

Description : 1 splint av flint. Overflatefunn fra grusflekk på lok. 51, mellom Skjelevika, Sandhaug og Raudtjern, 10 m N for en Ø-V-gående bergknaus, ca. 20 m.o.h. på en gress- og lyngbevokst flate

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B3265 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : splint

Form : afrundet og flad i den ene Ende

Material : bein

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Haram

MunicipalityNo : 1534

CadastralName : Hamnsund

CadastralNo : 174

Description : Bensplint, afrundet og flad i den ene Ende, vistnok benyttet til at glatte Sømmen paa Skindklæder o. l.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13901 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 10

Artefact : splint

Material : flint/bergkrystall/kvartsitt/kvarts

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Solund

MunicipalityNo : 1412

CadastralName : Hardbakke

CadastralNo : 26

Period : eldre steinalder/senmesolitikum

AcquisitionDate : 1986

Description : 32 splinter, derav 10 av flint, 19 av kvarts/kvartsitt og 3 av bergkrystall.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14015 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Hovland

CadastralNo : 3

Description : 1 splint av kvartsitt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14049 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /16

Artefact : splint

Material : bergkrystall

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Hovland

CadastralNo : 3

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint bergkrystall

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14052 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /7

Artefact : splint

Material : flint

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Hovland

CadastralNo : 3

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint av flint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14091 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /22

Artefact : splint

Material : bergkrystall

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Hovland

CadastralNo : 3

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint bergkrystall

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14018 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Form : retusjeringsflis?

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Naddvik (Viki)

CadastralNo : 2

Description : 1 splint hvit kvartsitt (retusjeringsflis?)

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14024 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /2

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Naddvik (Viki)

CadastralNo : 2

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 kvartsittsplint, 52x 50y

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14024 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /7

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Naddvik (Viki)

CadastralNo : 2

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint kvartsitt, 59x 40y

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14033 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /12

Artefact : splint

Material : flint

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Naddvik (Viki)

CadastralNo : 2

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 flintsplint

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14110 (Katalogtekst)

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Naddvik (Viki)

CadastralNo : 2

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint kvartsitt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14111 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Årdalstangen

CadastralNo : 4

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint (Lærdals?)kvartsitt, 58x 63y NØ

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14111 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /4

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Årdalstangen

CadastralNo : 4

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint (Lærdals?)kvartsitt, 59x 63y NØ

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14111 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /6

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Årdalstangen

CadastralNo : 4

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint (Lærdals?)kvartsitt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B14133 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /3

Artefact : splint

Material : kvartsitt

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Årdal

MunicipalityNo : 1424

CadastralName : Årdalstangen

CadastralNo : 4

FindCategory : boplassfunn

Description : 1 splint kvartsitt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B13517 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : /4

Artefact : splint

Material : flint

County : Ukjent fylke

CountyNo : 99

Municipality : Ukjent kommune

Description : En flintsplint

CoordinatePrecision : Kmn?

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B4214 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : t

Artefact : splint

Material : kvarts

County : Vest-Agder

CountyNo : 10

Municipality : Audnedal

MunicipalityNo : 1027

CadastralName : VALAND

CadastralNo : 32

LocationId : 92419 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En Splint af glasklar Kvarts

CoordinatePrecision : fylke

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no