Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S5499 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : b

Artefact : Beslag

Form : bøttebeslag

Material : jern

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Berge Øvre, Berge Nedre

CadastralNo : 76, 77

Period : yngre jernalder

AcquisitionDate : 1905

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : "Ring av j., bestående av et 1,7 cm. bredt bånd, 1,1 cm. tykt. Ringens tverrmål er 11 cm." Ny beskrivelse etter revisjon: Beslag av jern til liten bøtte (?), (1) gjord, en noe deformert ring av båndformet jernblikk, stbr.: 18 mm, stt.: 4 mm. Tverrmål 95-103 mm. Ringen er ikke lukket, hvilket skyldes korrosjon. Det finnes ingen naglehull i beslaget (2) En halv ring, formodentlig hanken, av båndformet jernblikk, stbr.: 19 mm, stt.: 6 mm, st. tverrmål 93 mm," høyde": 59 mm. (Gjenstandsbestemmelsen er usikker.)

CoordinatePrecision : namnegard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S930 (Katalogtekst)

Artefact : Trekar

Form : bøtte

Material : tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Hå

MunicipalityNo : 1119

CadastralName : Voll

CadastralNo : 76

Period : eldre jernalder/folkevandringstid

FindCategory : gravfunn

Description : "930. Brudstykker af et lite Trekar, der haver været omtr. 10 cm høit." Ny beskrivelse etter revisjon: 4 staver av en liten trebøtte; overdelen smuldret vekk; på nederdelen viser sporet til bunnen tydeligt. Stavenes stm: 104 x 35 mm, 104 x 19 mm, 103 x 26-34 mm; 105 x 30 mm.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S12859 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 25

Artefact : Splint

Material : flint

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Karmøy

MunicipalityNo : 1149

CadastralName : Gunnarshaug

CadastralNo : 143

PropertyNo : 9

Period : yngre steinalder

AcquisitionDate : 2012

FindCategory : boplassfunn

LocationId : 149576 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : (Ble funnet i samme bøtte som teglstein)

CoordinatePrecision : Kommune

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S13762 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 1

Artefact : Vektlodd

Form : bøttelodd

Material : bronse

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Karmøy

MunicipalityNo : 1149

CadastralName : Nedre Falnes

CadastralNo : 51

PropertyNo : 2

Period : middelalder

AcquisitionDate : 2016

FindCategory : løsfunn

LocationId : 236475 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Lodd av bly formet som en firsidig bøtte med rette sider og flat topp, 19x20 mm i bunn og 10x11 mm topp.

CoordinatePrecision : Funnsted (eksakt)

Photographer : Tveit, Terje

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S5420 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : (b

Artefact : Beslag

Material : bronse

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Klepp

MunicipalityNo : 1120

CadastralName : Stangaland (STANGELAND)

CadastralNo : 6

Period : eldre jernalder/yngre jernalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

LocationId : 15068 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Opprinnelig katalogtekst: Stk. av tynn bronseplate med isittende stift. Bestemmelse uviss. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Del av bronsebeslag, muligens kantbeslag til bøtte e.l. En intakt nagle i det ene hjørnet.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S7962 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : Ib

Artefact : Beslag

Form : bøttebeslag

Material : jern/tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Klepp

MunicipalityNo : 1120

CadastralName : Store Salte (SALTE STORE)

CadastralNo : 33

PropertyNo : 3

Period : eldre jernalder/eldre romertid/yngre romertid/folkevandringstid

AcquisitionDate : 1953

FindCategory : gravfunn

LocationId : 44375 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : "Stykker av et smalt kantbeslag av jern med isittende trerester. Beslaget er 1,8-1,9 cm bredt, er bøyd dobbelt og har sannsynligvis sittet rundt overkanten på et lagget trespann. Etter krumningen i beslagets lengderetning å dømme må spannets tverrmål ha vært omkring 10 cm. På enkelte steder er beslaget utvidet for å gi plass til gjennomgående nagler." Ny beskrivelse etter revisjon: Fire fragmenter av kantbeslag av jern til en bøtte av tre. Tre avlange beslagfragmenter har vært krummet rundt kanten, og det er rester av tre på innsiden. Et av disse fragmentene har et vertikalt beslag påfestet og en gjennomgående nagle. Fragmentene har stl. hhv. 27 mm, 29 mm og 29 mm. Et større beslagfragment har bevart en større del av beslagplaten under randen og har også en del av trekarranden bevart, stbr: 46 mm, sth: 23 mm. Det foreligger i tillegg en pose med fragmenter av tre fra karet, vekt: 7,6 g.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S1843 (Katalogtekst)

Artefact : Trekar

Form : bøtte m. bronsebeslag

Variant : R381

Material : bronse/tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Klepp

MunicipalityNo : 1120

CadastralName : Tu (TU)

CadastralNo : 17

Period : eldre jernalder/folkevandringstid

AcquisitionDate : 1893

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : "1843. Brudstykker af et træspand med bronsebeslag lig. N.O. 381 fra ældre jernalder, ca 20 cm høj og 20 cm i tvermål. Hanken er helt flad." Ny beskrivelse etter revisjon: Fragmenter av et bronsebeslått bøtte av furu (AuS); Tolv fragmenter av trestaver= fem større biter av staver og seks mindre fragmenter. De to største stavfrag. er hhv. 154 mm langt, 38 mm bredt, 4 mm tykt og ca. 190 mm langt, 13 mm bredt. Det sistnevnte er deformert. Hanken er hel og godt bevart, 200 mm bred mellom enden på krokene og 117 mm høy, stbr er 7 mm. Hanken er flatbanket på midten, tverrsnittet er ellers rektangulært, men krokene har rundt tversnitt. Det flate partiet er dekorert med sikk-sakk av doble streker fra kant til kant. Dessuten: Fem stkr 'rundlist', beslag av krumbøyd, tynt bronseblikk, 5 mm bredt, kordelengde: 175 mm, 152 mm, 98 mm, 64 mm og 56 mm. To hele og to halve fragment av krumbøyet beslag av tynt og smalt bronseblikk med nagler i hver kortende, br: 7 mm. Samt førtifire fragmenter av to brede bronseblikkbånd, stbr 44 mm, hvorav to med ører, med samme utforming som på R381, men holdt på plass av et langt og smalt bronseblikk. Ørenes sth: 47 mm og 47 resp. 45 mm mellom 'beina'. Ørene og bronseblikkene har rester av bronsenagler med en liten brikke på baksiden, som viser at naglene har gått gjennom stavene og vært festet på bøttens innside. De største frag. av bronsebåndene er 150, 105 og 98 mm lange. To fragment har avtrykk etter små bronseblikk, og ett har rest av et bronseblikk, av samme slag som de smale, krumbøyde bronseblikkene. To fragment har bevart den sammenklinkede skjøten. Skjøten har vært klinket sammen med fem små bronsenagler, på det ene stykket sitter tre nagler fremdeles.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S5432 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : (e

Artefact : Lokk

Form : flat

Material : bergart

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Randaberg

MunicipalityNo : 1127

CadastralName : Vistnes

CadastralNo : 57

Period : steinalder/jernalder

AcquisitionDate : 1907

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Opprinnelig katalogtekst: og en rund flat stenskive 16 cm. i tverrmål. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Rund, tilhugget steinskive, muligens lokk til bøtte/kar.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S367 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : (b)

Artefact : Beslag

Form : m. krok

Material : jern

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Sandnes

MunicipalityNo : 1102

CadastralName : Heigre

CadastralNo : 54

Period : yngre jernalder/vikingtid

AcquisitionDate : 1878

FindCategory : gravfunn

Description : "367. Ubestemmelige bruddstykker" Beslagplate, l: 41 mm, br: 24 mm, med krok som stikker ut fra ene hjørnet. Kroken er muligens brukket; den vender innover mot beslaget bakside. På fremsiden et tydelig, lite naglehode. 'Restaurert' med gips. Tolkning: alt.1) rembeslag til bisselreim (sml. Redskaper fig. 5) alt.2) Hankefeste til bøtte el. lign. alt.3) Beslag til treskrin eller kiste.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S6636 (Katalogtekst)

Artefact : Trekar

Form : bøtte m. bronsebeslag

Variant : R381

Material : bronse/tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Sola

MunicipalityNo : 1124

CadastralName : Gimra

CadastralNo : 29

Period : eldre jernalder/yngre romertid/folkevandringstid

AcquisitionDate : 1938

FindCategory : depotfunn.offerfunn/myrfunn

Description : "Lite spann av barlind (efter velvillig bestemmelse av konservator frk. Astrid Karlsen ved Bergens Museum). Spannet er sikkerlig fra eldre jernalder av samme hovedtype som trespannet St. 288 fra Snartemofunnet (se Bjørn Hougen: Snartemofunnet s. 4 nr. o). Vårt spann har også staver som er tykkest nedentil, og som har smalnet sterkt av oventil. Det kan sees at spannet må ha vært omgjordet av fire forholdsvis brede bånd. Disse synes å ha vært av messing, hvorav en liten stump er bevart, 0,9 cm. b. Der har også vært et bånd øverst. Spannet har hatt et ytre tverrmål i bunnen av 12,5 cm., tverrmål oventil 12 cm., høiden er 10 cm." Ny beskrivelse etter revisjon: Liten, velbevart bøtte av tre (barlind) med bronsebeslag, var. R381. Bøtten er dannet av ni vertikale staver, opprinnelig holdt sammen av fire omsluttende beslag og et randbånd, samt av to bunnplater som opprinnelig har vært naglet sammen med to ganger to nagler. Bøtten har største diameter ved bunnen og en noe mindre diameter ved randen. Av beslag og nagler er det bare bevart to bronsenagler og et mindre, tilhørende rektangulært bronsebeslag. Nær randen på samme stav er det spor etter to naglehull fra et tilsvarende beslag. Ellers er det foruten en liten naglerest nær det bevarte beslaget ingen klare spor etter nagler eller naglehull. Sth: 97 mm, stt: 2 mm, bunn diam: 129 mm, rand diam: 121 mm. Beslag, mål: 18 x 9 mm.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Tveit, Terje

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S9457 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Trekar

Form : bøtte

Variant : lagget

Material : tre

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Stavanger

MunicipalityNo : 1103

CadastralName : Madla

CadastralNo : 38

Period : eldre jernalder/folkevandringstid

AcquisitionDate : 1917

FindCategory : depotfunn.offerfunn/myrfunn

Description : Lagget sylindrisk trespann av furu, bestående av atten staver, gjennomsnittlig 27 cm h, 0,5 cm t. og fra 3-5,5 cm br., «gråtestaven» 0,5 cm br. Fire av stavene er parvis skrått tilskåret og danner to spisse oppskytende hankefester, med to sidestilte festehull, 11 cm br., opptil 2,5 cm h. På de nærmeste stavene er randen avtrappet. Randen markeres med to følgelinjer til kanten. Bunnen er i et stykke innfalset ca. 1 cm over stavenes underkant, ornert med konsentriske linjebunter nær sentrum og falsen. Stavene holdes sammen av fire vidjegjorder av selje ? tatt fra rotdelen av kvisten, slik at den ene enden har en knopplignende avslutning som den andre enden er lagt rundt og tvunnet rundt sin egen part.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Tveit, Terje

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Museum : Arkeologisk museum, Stavanger

MuseumNo : S2316 (Katalogtekst)

Artefact : Trekar

Form : bøtte

Material : jern/gips

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Vindafjord

MunicipalityNo : 1160

CadastralName : Østabø

CadastralNo : 9

Period : yngre jernalder

AcquisitionDate : 1900

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : "2316. Jernbaand, kantbeslag og hank til en bøtte af træ. Hanken er snoet og ca. 36 cm lang. " Ny beskrivelse etter revisjon: Beslag til et trespann, bestående av 4 deler av kantbeslaget, en spiralvridd hank i 2 deler, 2 hankfesten og 4 mindre, udef. beslag.

CoordinatePrecision : Kommune

Image of artefact

Creative Commons-lisens Arkeologisk museum/ Museum of Archaeology (post-am@uis.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.